آزمایشگاههای پژوهشی

 

 

آزمایشگاه خودروی خورشیدی غزال ایرانی

آز‌مایشگاه‌ تست‌ ‌موتورهای‌ احتراق‌ داخلی

آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر

آزمایشگاه محاسباتی سیالات غیرنیوتنی

آزمایشگاه توربین و کمپرسور گاز

آزمایشگاه سیستم های احتراق

آزمایشگاه احتراق پاک

آزمایشگاه بیو انرژی (BN Lab)

آزمایشگاه خنک کاری پره توربین

آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

آزمایشگاه سیستم های تهویه

آزمایشگاه جریان چند فازی

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

آزمایشگاه تجهیزات توانبخشی

آزمایشگاه مطالعات اسکلتی عضلانی

آزمایشگاه آموزش رباتیک

آزمایشگاه رباتیک زیستی

 

 

آزمایشگاه ادوات پزشکی وآزمایش برروی تراشه

آزمایشگاه مواد و سازه های هوشمند

آزمایشگاه مشخصه یابی مواد پیشرفته

آزمایشگاه ضربه

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ها و نانو  کامپوزیت های پیشرفته (ACNR Lab)

آزمایشگاه آکوستیک

آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته (AI Lab)

آزمایشگاه عیب یابی و پایش وضعیت

آزمایشگاه تغییر شکل پلاستیک شدید مواد نانو ساختار

آزمایشگاه متالوگرافی و مواد

آزمایشگاه ساخت به روش افزودنی

آزمایشگاه فرایندهای ساخت و تولید در مقیاس کوچک

آزمایشگاه شکل دهی فلزات

آزمایشگاه کاربرد جوش و آزمون های غیر مخرب

آزمایشگاه فناوری های  پیشرفته آلیاژهای سبک (RCALAT Labَ)

آزمایشگاه نانو مهندسی سطح

آزمایشگاه مترولوژی

آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات غیر نیوتنی

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های دینامیکی و کنترلی پیشرفته

آزمایشگاه آنالیز مودال و ارتعاشات

آزمایشگاه کنترل

آزمایشگاه مکاترونیک و

سیستمهای اندازه گیری 

آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل تجربی تنش

آزمایشگاه مهندسی بافت

آزمایشگاه ماشین کاری پایا

آزمایشگاه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی هوشمند (SEECS Lab)

آزمایشگاه نانومکانیک و نانومکاترونیک