معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

اصغر افشاری 

  • کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1378
  • دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی میشیگان،1385
  • پسا دکتری، دانشگاه ایلینوی اربانا-شمپین (1387-1385)
 
دفتر: ساختمان 2 – طبقه 7 – دفتر معاونت
تلفن: 82085207-021 و 82085208-021
ایمیل: