آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

 

 
Renewable Energy Laboratory
گرایش یا زمینه مرتبط
مکانیک
تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن
آزمایشگاه با هدف تقویت زیر شاخه انرژیهای تجدید پذیر در دانشکده مکانیک تاسیس شده است. در حال حاضر بیشتر در زمینه پزوهش و آموزش فعالیت می کند خصوصا در حوزه انرژی های بادی، خورشیدی و زمین گرمایی. هدف آن است که با تقویت وسایل آزمایشگاهی در راستای درآمدزایی صنعت گام بردارد 
سرپرست آزمایشگاه
دکتر کبری قرئلی 
همکارانی که در این آزمایشگاه فعالیت می کنند
اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک: دکتر فرزاد آیت ا... زاده شیرازی و دکتربهرنگ سجادی
دستگاهها و تجهیزات اصلی
چهار پنل خورشیدی
سیستم سرمایش خورشیدی 
طراحی و ساخت پایه‌ی دو درجه آزادی  صفحات خورشیدی 
سیستم کنترلی یاو توربین بادی محور افقی
ساخت و تست دیسک اجرایی برای جایگزین آزمایشگاهی توربین‌های بادی