آزمایشگاه سیستم های احتراق

 

 

Combustion Systems Laboratory
گرایش یا زمینه مرتبط 
تبدیل انرژی و احتراق
تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف
آزمایشگاه سیستمهای احتراقی در نظر دارد با بررسی و طراحی بهینه سیستمهای احتراقی گامی موثر در زمینه تبدیل و صرفه جویی انرژی بردارد. همچنین بررسی و کنترل پیامدهای ناشی از احتراق مانند آلودگی زیست محیطی و آلودگی صوتی تحت بررسی قرار خواهد گرفت و راهکارهای لازم برای کاهش آنها ارائه می شوند. گستره فعالیت این آزمایشگاه شامل سیستمهای متداول و جدید تبدیل انرژی است که با احتراق مرتبط می باشند. توجه به اهمیت انرژی و تبدیل بهینه آن در سیستم-های احتراقی که قسمت عمده ای از تولید انرژی مورد نیاز کشور را تشکیل می دهند، از دلایل اصلی راه اندازی این آزمایشگاه می باشد. توسعه ابزار عددی مناسب، مطالعه پدیده های فیزیکی که در سیستمهای احتراقی رخ می دهند، به منظور توسعه مدل-های ریاضی بهتر و دقیق تر از رسالت های اساسی این آزمایشگاه می باشد. مطالعه عددی و طراحی سیستم¬های پیچیده احتراقی مانند توربین گاز، موتورهای احتراق داخلی، رم جت ها، اسکرم جت ها و سایر از دیگر اهداف این برنامه می باشد. همچنین توسعه ابزارهای اندازگیری و تست تجربی جهت تایید نتایج عددی و ایجاد درک فیزیکی از پدیده¬های احتراقی در این آزمایشگاه مورد نظر است. هدف از راه اندازی آزمایشگاه سیستم های احتراقی ایجاد بستر مناسب جهت انجام مطالعات عددی و تجربی در زمینه احتراق و جریان های واکنشی، به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد و پیشرو در علوم مهندسی، می باشد. از این طریق می توان علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های مرتبط با احتراق، بستر مناسب جهت توسعه تحقیقات در این زمینه را فراهم آورد و به این ترتیب نیازهای حال و آینده صنایع مرتبط با فرآیندهای احتراقی را مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب امکان مواجهه با چالش های نوین احتراقی هدف بهینه سازی مصرف انرژی فراهم خواهد آمد. برای نیل به این هدف، نیاز است که آزمایشگاه سیستم های احتراقی دانشگاه تهران به عنوان مرکزی تخصصی جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی پیشرو در این زمینه مورد توجه قرار گیرد
سرپرست آزمایشگاه 
دکتر اصغر افشاری
همکارانی که در این آزمایشگاه فعالیت می¬کنند 
دکتر مقداد صفاری پور
دستگاهها و تجهیزات اصلی
میز اپتیک
دستگاه  لیزر و ابزار اپتیک
سنسور اندازگیری فشار لحظه ای و آمپلی فایر
برنر آزمایشگاهی
دماسنج
سیستمهای اشتعال تعادلی و غیر تعادلی