دوره کهاد

 

این راهنما بمنظور تشریح فرایند راهنمای" ثبت درخواست دوره کهاد" تدوین شده و در اختیار شما دانشجویان محترم قرار می‌گیرد. همچنین برای راحتی در انجام مراحل از فلوچارت زیر می‌توانید استفاده کنید.

 آیین نامه دوره کهاد

شرایط دوره کهاد

 

شکل ۱. فلوچارت مسیر فرایند

 

دانشجویان گرامی، جهت ثبت درخواست دوره کهاد به سامانه آموزش منوی پیشخوان ems.ut.ac.ir خدمت مراجعه کنید.

پس از ورود به صفحه پیشخوان، با انتخاب گزینه " درخواست ثبت نام دوره کهاد" و کلیک روی گزینه درخواست جدید وارد صفحه بعد می شوید.

دانشجویان ، پس از ورود به صفحه درخواست، از پردازش درخواست ثبت نام دوره کهاد، دوره کهاد خود را انتخاب نمایید.

دانشجویان، پس از انتخاب دوره کهاد، درخواست را جهت تایید رئیس اداره پذیرش مبداء و پس از آن تایید معاون آموزشی دانشکده مقصد ارسال نمایید.

برای اطلاع از گردش کار خود، می توانید پس از ارسال درخواست، در پیشخوان خدمت گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

لازم به ذکر است پس از تایید نهایی درخواست شما مبنی بر شرکت در دوره کهاد شماره دانشجویی کهاد به شما اختصاص داده خواهد شد که تمامی امور آموزشی شما در دوره کهاد با شماره دانشجویی جدید امکانپذیر است.