آزمایشگاه محاسباتی سیالات غیرنیوتنی

 

Non Newtoninan fluid computational Laoratory 

گرایش یا زمینه مرتبط

مکانیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، بایورئولوژی

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن

اکثر سیالاتی که در صنعت با آن روبرو هستیم سیالات غیر نیوتنی میباشند. برای نمونه نفت سنگین، پلیمرها، صنایع غذایی، صنایع رنگ، خون و سیالات زیستی‌ همه و همه نمونه هایی از سیالات غیر نیوتنی در صنایع مدرن می‌باشد. با توجه به اینکه در سیالات غیر نیوتنی بر خلاف سیالات نیوتنی، رابطه بین تنش و کرنش غیر خطی‌ و گاها وابسته به زمان است، رفتارهای رئولوژ یکی سیالات غیر نیوتنی بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی‌ می‌باشد

امروزه کامپیوترهای قوی و روشهای عددی جدید با دقت بالا ابزاری قدرتمند در اختیار محققان قرار داده است تا رفتار سیالات غیر نیوتنی را شبیه سازی کنند. در این آزمایشگاه عمد‌تاً به شبیه‌سازی سیالات غیر نیوتنی و پیچیده که کاربرد شایانی در صنایع پلیمری، پتروشیمی، نفت، پلاستیک، رنگ و مواد غذایی دارند خواهیم پرداخت. از طرفی‌ با توجه به اینکه امروزه علم بیورئولوژی کمک قابل توجهی‌ به تشخیص بیماریهای قلب و عروقی و تشخیص آنوریسم و غیره می نماید این دسته از پروژه‌های تحقیقاتی‌ مورد توجه ویژه در این آزمایشگاه قرار خواهند گرفت. برخی‌ از زمینه هایی که اهداف اصلی‌ تأسیس این آزمایشگاه خواهند بود عبارت است از:

  • تبدیل آزمایشگاه به مرکز ملی‌ و جامع در زمینه شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی
  • ایجاد ارتباط بین‌المللی با آزمایشگاههای معتبر رئولوژی در دانشگاههای برتر دنیا
  • تربیت متخصصین در زمینه مکانیک سیالات محاسباتی، رئولوژی و بیورئولوژی از بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • ارائه خدمات به صنایع کشور ( از قبیل صنعت نفت، فولاد سازی، مواد غذایی،...) از طریق انجام پروژه‌های مرتبط با صنایع نامبرده
  • جذب گرنت‌های مالی جهت حمایت از پروژه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • ارتباط و همکاری مستقیم با پزشکان در زمینه پروژه‌های بیورئولوژی و زیستی با کاربردهای واقعی‌

بدون شک رسیدن به اهداف بالا مشروط به تکمیل تجهیزات آزمایشگاه و افزایش وجهه ملی‌ و بین‌المللی آزمایشگاه با انتشار مقالات در سطح بین‌المللی حاصل خواهد گردید  

از طرفی‌ این آزمایشگاه خدماتی شامل خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه خواهد نمود که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌کنم  

ارائه خدمات به دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه پایان نامه‌های عددی و محاسباتی

ارائه خدمات در راستای انجام طرح‌های پژوهشی اساتید و دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه

MPI, OPENMP, HPC ارائه خدمات در زمینه کلاسهای آموزشی 

امکان جذب پروژه‌های صنعتی‌ مرتبط با سیالات غیر نیوتنی، مسلماً ین بند امکان درآمد زایی خوبی برای آزمایشگاه و دانشکده فراهم می آورد  

افزایش اعتبار دانشکده در زمینه مکانیک سیالات محاسباتی در زمینه سیالات غیر نیوتنی 

امکان تعریف پروژه ها در زمینه بین‌المللی، با توجه به اینکه سالها تجربه کاری با اساتید سرشناس در دانشگاها و کشورهای مختلف را داشته ام، در صورت تجهیز کردن آزمایشگاه در سطح قابل قبول ، امکان این همکاری مشترک به راحتی‌ برای اینجانب فراهم است

امکان برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه روشهای عددی و HPC برای متخصصین صنایع و سایر دانشجویان و امکان کسب درآمد از این طریق 

چاپ مقالات در مجلات معتبر دنیا و افزایش اعتبار دانشکده و دانشگاه

سرپرست آزمایشگاه

دکتر آزاده جعفری

دستگاهها و تجهیزات اصلی