آزمایشگاه ضربه

 

 
Hit Lab
گرایش یا زمینه مرتبط
مکانیک جامدات
تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن
در این آزمایشگاه خواص و رفتار مواد و قطعات در اثر بارگذاری ضربه ای مورد مطالعه قرار میگیرد. این آزمایشگاه میتواند در جهت مطالعه سوانح، برخورد، حوادث و غیره مورد استفاده قرار گیرد. رفتار قطعات در ضربه های سرعت بالا و پایین، طراحی ضربه گیرها و بهینه سازی آنها و کاربرد بسیار دیگر در این مقوله میگنجد
سرپرست آزمایشگاه
دکتر علیرضا دانش مهر
دستگاهها و تجهیزات اصلی
فعلا دستگاهی تجهیز نشده است