اعضای هیات علمی

محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

محمد جعفر صدیق دامغانی زاده    (EN Page)

شماره تماس: 02161115229
اتاق: 640
پست الکترونیکی: 

 

دکترا: دانشگاه مک‌گیل، کانادا، 1380

 

زمینه‌های پژوهشی: دینامیک و کنترل، رباتیک، روبات‌های پزشکی و توانبخشی

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آرشام اصغری پیاده سازی بازوی رباتیک برداشت محصول کارشناسی
احمد باقری طراحی ارتز زیر زانوی فعال برای بهینه سازی مصرف انرژی کارشناسی ارشد
محسن بیات آقبلاغی طراحی و تحلیل و ساخت کمپرسور دیافراگمی با تحریک الکتریکی کارشناسی ارشد
متین جاورسینه پیاده سازی بازوی رباتیک برداشت محصول کارشناسی
امیرمحمد مشایخ طراحی دینامیکی و کنترل ربات دو درجه آزادی کابلی بازتوانی دست در صفحه طولی کارشناسی ارشد
محمدمیلاد مروت طراحی دیمامیکی و کنترل ربات دو درجه آزادی کابلی بازتوانی در صفحه عرضی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک پیشرفته 8106459 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
کنترل در رباتیک 8106403 3 01 هرهفته (14:00 - 15:15) | هرهفته (14:00 - 15:15) - ترم اول 1400
رباتیک 8106126 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
کنترل اتوماتیک 8106309 3 01 1398/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کنترل در رباتیک 8106403 3 01 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه