تلفن مسئول دفتر ریاست دانشکده: 61119903-021

شماره تماس مسئولین دفتر معاونت های دانشکده: 61119908-021 و 61119907-021

نمابر دانشکده: 88013029-021

شماره تماس آموزش (کارشناسی): ۸۲۰۸۹۹۰۹-021

شماره تماس آموزش (تحصیلات تکمیلی): ۸۲۰۸۹۹۱۰-021 و ۸۸۳۳۷۱۲۴-021

شماره تماس مسئول امور عمومی دانشکده: 61119911-021

ایمیل دانشکده: mech.eng@ut.ac.ir

آدرس کانال تلگرام:https://t.me/me_ut

آدرس کانال آپارات: https://www.aparat.com/mech_ut