اطلاعیه های دفاع

زینه‌ها

اطلاعیه  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
گروه: طراحی کاربردی
عنوان: طراحی و مدلسازی پروتز غیرفعال مچ- پنجه با استفاده از آلیاژهای حافظه دار
نام دانشجو: رضا کریم پور
نام استادان راهنما: آقای دکتر محمدرضا ذاکرزاده
تاریخ دفاع: 22 خرداد 1403
زمان دفاع: ساعت 8 و 00 دقیقه
محل دفاع: اتاق 112 ،ساختمان 2 ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک