کانون خانه و دانشگاه

 

کانون خانه و دانشگاه

تربیت و پرورش مهندسان کارآمد و مسئولیت‌پذیر، تولید دانش و فناوری، پدید آوردن محیط مناسب برای شکوفا شدن خلاقیت‌ها، و برآوردن نیازهای جامعه از جمله وظایف خطیر دانشگاه است. مهم‌ترین بازیگران این عرصه دانشجویان هستند که به همراه استادان خود نقش‌آفرینی می‌کنند. البته، کادر اداری دانشگاه نیز خدمات ارزنده و غیرقابل انکاری ارائه می‌دهند. آنچه اغلب دیده نمی‌شود، نقش‌آفرینی خانواده‌ها است که می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. لذا به‌منظور برقراری ارتباط، مشارکت و همیاری هرچه بیشتر دانشگاه و خانواده‌ها، از سال 1394، کانون خانه و دانشگاه با هدفِ تعامل سازنده بین خانه و دانشگاه برای تحکیم و توسعه‌ی همکاری‌های اجتماعی-آموزشی و ارتقاء سطح کیفی دانشگاه تشکیل گردید. از زمان تأسیس کانون خانه و دانشگاه، هر ساله مجمع عمومی کانون برای انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون متشکل از 3 عضو ثابت شامل رئیس دانشکده، نماینده‌ی کارگروه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، و 8 عضو منتخب از والدینِ دانشجویانِ دانشکده‌ی مهندسی مکانیک تشکیل شده است.