اعضای هیات علمی

پوریا احمدی

پوریا احمدی

پوریا احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161115223
اتاق: 631
پست الکترونیکی: 

 

دکترا: انستیتو فناوری دانشگاه انتاریو، کانادا، 1392

 

زمینه‌های پژوهشی: بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی، حمل و نقل پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرزانه ابوالحسنی حاجی آبادی آنالیز اگزرزیاقتصادی سیکل سرمایش مغناطیسی با عناصر واسطه کارشناسی
امیررضا آزاد شبیه سازی سیکل سرمایش مغناطیسی با عناصر واسطه کارشناسی
حسین قرائی مدل سازی و ارزیابی چرخه حیات خودرو هیبریدی پیل سوختی غشاء پروتون به همراه موتور احتراق داخلی با سوخت آمونیاک کارشناسی ارشد
علی ایزدی شبیه سازی طراحی و ساخت سیستم کولینگ لپتاب کارشناسی
حسین گشانی بهینه سازی چند هدفه سیکل سرمایش مغناطیسی با استفاده از الگوریتم تکاملی کارشناسی
علیرضا خوشنویسان تجزیه و تحلیل عملکرد اتوبوس های پیل سوختی در چرخه رانندگی واقعی و مقایسه چرخه حیات آن با سایر اتوبوس‌ها کارشناسی
ملیکا سادات تسلیمی طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه یک سیستم تأمین سرمایش، گرمایش و برق یک کانکس با ابعاد مشخص کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/31
هانیه رضایی مدیریت حرارتی فضای داخل خودرو الکتریکی به کمک مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک 2 8106091 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک پیشرفته 8106086 3 03 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مباحث برگزیده در انرژی 8106246 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سیستم های انرژی پیشرفته 8106432 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1400/04/10 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
مباحث برگزیده در انرژی 8106246 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1399/11/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
ترمودینامیک 2 8106091 3 01 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته 8106086 3 01 1398/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
نیروگاه حرارتی 8106287 3 01 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1