اعضای هیات علمی

محمد رضا فراهانی

محمد رضا فراهانی

محمد رضا فراهانی    (EN Page)

شماره تماس: 02161115256
اتاق: 817
پست الکترونیکی: 

 

دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1390

 

زمینه‌های پژوهشی:  آزمون‌های غیرمخرب، تکنولوژی اتصالات، تنش‌های پسماند و شکست جوش

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسداله عباس زاده طراحی ، بهینه سازی و ساخا انبر آرماتور بندی کارشناسی
مهدی امیری مطالعه تجربی و عددی اثر پارامتر های هندسی لبه دکمه ای شکل بر استحکام اتصالات چسبی کامپوزیت ها کارشناسی ارشد
حسین عندلیب بررسی تجربی و عددی فرآیند ایجاد اتصالات نقطه جوش به روش جوشکاری اصطکاکی همزنی در آلیاژ الومینیوم کارشناسی ارشد
امین برزگر به کارگیری امواج التراسونیک در فرایند رسوب نشانی ذوبی جهت بهبود خواص مکانیکی محصولات تولیدی دکتری
معین انعامی بررسی اثرات حذف سوراخ مرکزی وبکار گیری ذرات نانو بر خواص نقطه جوش اصطکاکی اغتشاشی الیاز آلومینیوم 2024 کارشناسی ارشد
محمد فرزامی برسی تجربیعوامل فرآیندی جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی براتصال غیر هم جنس کامپوزیت و نانو کامپوزیت آلیاژ آلومینیم پایه مس به آلیاژ منیزیم کارشناسی ارشد
پویان قابضی ارائه یک مدل تجربی- عددی جهت تخمین شکست اتصالات چسبی نانو کامپوزیتی دکتری
نوید حسن زاده بهابادی ارزیابی آسیب ضربه در ورق های کامپوزیتی با استفاده از آزمون مافوق صوت کارشناسی ارشد
سیدوحید حسنی تخصصی کارشناسی
فرهاد حیدرپور بررسی تجربی و عددی استحکام اتصالات تک لبه دارای ناپیوستگی کارشناسی ارشد
علی جمالی تخصصی کارشناسی
نیما کدیور استفاده از امواج مافوق صوت در شناسایی عیوب اتصالات چسبی کارشناسی ارشد
محمدرضا کاجی اصفهانی بررسی عددی و تجربی اثر استفاده از المانهای تقویتی در استحکام اتصالات چسبی کامپوزیتها کارشناسی ارشد
بهنام کمره طراحی شاسی نیم تریلر کارشناسی
محمدمصطفی خلیلی شناسایی انسداد کانالهای جریان سیال در فطعات فلزی به روش بازرسی ترمو گرافی کارشناسی ارشد
رضا خشکباری رضائیه شناسایی عیوب پنل های ساندویچی لانه زنبوری به روش حرارت نگاری فعال(حرارت نگاری مدوله) کارشناسی ارشد
پژمان خوشروز تخصصی کارشناسی
پژمان خوشروز بررسی تجربی اعوجاج پسماند کامپوزیت های هیبریدی ناشی از فرآیند ساخت کارشناسی ارشد
میلاد مهرزاد بررسی تجربی اتصال آلیاژ منیزیم AM60 و فولاد زنگ نزن 304 به روش فاز مایع گذرا با استفاده از لایه واسط روی کارشناسی ارشد
پوریا مشکی زاده شناسایی مکانیزم حرارت دهی جهت مشخصه یابی عیوب خوردگی به روش ترمو گرافی کارشناسی ارشد
مرتضی معافی فرسنگی تخصصی کارشناسی
سعید مشیدی تعیین احتمال شناسایی عیوب در روش بازرسی امواج مافوق صوت آرایه فاری شده جهت ارزیابی قابلیت اطمینان بازرسی کارشناسی ارشد
سیدامیر موسوی پروژه تخصصی کارشناسی
داود پورعبداله تخصصی کارشناسی
علی روزخیزان پروژه تخصصی کارشناسی
محمدصادق صادقی مهارلوئی بررسی عددی و تجربی تنش های پسماند و تغییر شکل های حاصل از فرآیند جوش تعمیری کارشناسی ارشد
عمادالدین صادق زاده نائینی بررسی عددی وتجربی اتصالات چسبی ورق فلز- کامپوزیت کارشناسی ارشد
امیر صفری مطالعه‌ی اثر سطح چسبنده جهت ارتقائ استحکام اتصالات تک لبه فلز- کامپوزیت با استفاده از نانو چسب‌ها کارشناسی ارشد
سیدعلیرضا صاحب الزمانی تخصصی کارشناسی
مهدی سجادی پور پروژه تخصصی کارشناسی
امید سام دلیری پایش وضعیت آسیب در اتصالات چسبی استحکام یافته با استفاده از نانو لوله های کربنی و نانو صفحه های گرافن دکتری
پوریا شه فراق شبیهسازی عددی و بررسی تجربی اثرات پارامترهای فرآیند تنشزدایی ارتعاشی در یک اتصال جوشی T شکل کارشناسی ارشد
علی شاهمیرزالو تعیین خواص مکانیکی ناهمگن در اتصالات جوشی اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد
آرمین شاه محمدی تخصصی کارشناسی
سیدمحمدامین طبایی طراحی اولیه و دقیق تریلر طول متغیر کارشناسی
حسین توکلی حسینی مدل سازی اسنحکام اتصالات نقطه جوش مقاومتی در آلیاژ های پایه نیکل با استفاده از روش شبکه عصبی کارشناسی ارشد
امیرمحمد والی پروزه تخصصی کارشناسی
علیرضا ظاهری اتصال فلز مس و آلومینیوم به روش فاز مایع گذرا با استفاده از لایه واسط نانو ذره کارشناسی ارشد
مرتضی زرنگارابرقوئی بررسی خواص مکانیکی محصولات ساخت افزایشی آلیاژهای تیتانیوم به کمک روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی کارشناسی ارشد
سیدامیررضا اردبیلی Defect Evaluation on The Fiber Reinforced Polymer Composite Patches using Active Thermography کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
مهدی امیری مطالعه تجربی و عددی اثر پارامترهای هندسی لبه دکمه ای شکل بر استحکام اتصالات چسبی کامپوزیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمدجواد پاکروان شناسایی عیوب در پوسته های کامپوزیتی به روش همبستگی تصاویر دیجیتالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضا خشکباری رضائیه Identification of Honeycomb sandwich panels defects by active thermography (Modulated Thermography) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
پژمان خوشروز Experimental investigation of residual distortion of hybrid composites due to fabrication process کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
امید سام دلیری پایش وضعیت آسیب در اتصالات چسبی استحکام یافته با استفاده از نانولوله‌های کربنی و نانوصفحه‌های گرافن دکتری دانلود 1398/03/20
علی شاهمیرزالو تعیین خواص مکانیکی ناهمگن در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمدصادق صادقی مهارلویی بررسی عددی و تجربی تنش های پسماند و تغییر شکل های حاصل از فرآیند جوش تعمیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
علیرضا ظاهری TLP Bonding of copper and aluminum using nanoparticle as interlayer کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/23
محمدصادق غنی راینی بررسی استحکام پسماند پس از ضربه در پوسته های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف با استفاده از روش نشرآوایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمد ملک زاده Defect characterization in paramagnetic structures by nano magnetic fluid using finite element simulation کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
میلاد مهرزاد بررسی تجربی اتصال آلیاژ منیزیم AM60 و فولاد زنگ‌نزن 304 به روش فاز مایع گذرا با استفاده از لایه واسط روی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/05
نوید وفا Experimental investigation of Vibratory stress relief in Butt Welded Steel plates کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/08
معین انعامی بررسی اثرات حذف سوراخ مرکزی و بکارگیری ذرات نانو بر خواص نقطه جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 2024 کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/21
محمد بخشیان خراچی بررسی تجربی حرکت خط جوش در شکل دهی لوح ترکیبی تولید شده با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حسن توکلی حسینی مدل سازی استحکامی نقطه‌جوش مقاومتی اینکونل 625 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
فرهاد حیدر پور بررسی تجربی و عددی استحکام اتصالات چسبی تک لبه دارای ناپیوستگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
نوید حسن زاده بررسی شکست ضربه در سازه های کامپوزیتی با استفاده از آزمون مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
ستایش حکاک زرگر بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری زیرپودری بر تغییرشکل های زاویه ای ناشی از جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/8/28
علی زهره وند Cladding of St37 Steel with 6061-T6 Aluminum Alloy by a Novel Friction Stir Cladding Method کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید سلیمانی سولا تحلیل عددی اثر پارامترهای هندسی بر کارایی اتصال رزوه ای از نوع VAM TOP HC 7”- 26 PPF کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
عمادالدین صادق زاده نائینی بررسی عددی و تجربی اتصالات چسبی ورق فلز- کامپوزیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/18
امیر صفری مطالعه‌ی سطح چسبنده جهت ارتقاء استحکام اتصالات تک‌لبه‌ فلز-کامپوزیت با استفاده از نانو چسب‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
هما علی اکبریان Improvement of solenoid structure in pneumatic valves for increasing the function force کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
سیدامیرداود علوی Strengthening of dissimilar thermoplastic polymers by friction stir welding کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حسین عندلیب بررسی تجربی و عددی فرایند ایجاد اتصالات نقطه جوش به روش جوشکاری اصطکاکی همزنی در آلیاژ آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محمد فرزامی بررسی تجربی عوامل فرآیندی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر اتصال غیر هم جنس آلیاژ آلومینیم 2024 به آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از نانو ذرات سیلیسیم کارباید کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
مجید فرهنگ مرنی طراحی و ساخت دستگاه اندازه¬گیری تنش¬های پسماند به روش کرنش‌سنجی سوراخ جهت ارزیابی تنش¬های پسماند در اتصالات جوشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
پویان قابضی Introduce a new Experimental-Numerical Model for Determining of Nano-Composite Adhesive Joints Strength دکتری دانلود 1396/06/20
محمدرضا کاجی اصفهانی بررسی عددی و تجربی اثر استفاده از المان‌های تقویتی در استحکام اتصالات چسبی کامپوزیت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نیما کدیور استفاده از امواج مافوق صوت در شناسایی عیوب اتصالات چسبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
حسن محمدزاده جمالیان بررسی اثرات استحکامی استفاده از پودر نانو سایز sic در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق آلومینیوم 5086 کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
فیاض نصوحی دهنوی Numerical and experimental study the effects of geometric parameters of wavy edge on the strength of adhesive joint for composites کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمد نظری بررسی اثر استفاده از پودر نانوسایز تقویتی Al2 O3 بر خواص مکانیکی و ریز ساختار جوش اصطکاکی اغتشاشی ورق‌های آلومینیوم 2024 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی اتصالات جوشی 8106173 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روش های آزمون غیر مخرب پیشرفته 8106440 3 01 هرهفته (09:00 - 10:15) | هرهفته (09:00 - 10:15) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 21 هرهفته (08:00 - 11:00) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
اصول طراحی اتصالات جوشی 8106173 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:45) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:45) 1400/04/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 01 هرهفته پنج شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
روش های آزمون غیر مخرب پیشرفته 8106440 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:15) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:15) 1399/11/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 8106218 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
روش های آزمون غیر مخرب پیشرفته 8106440 3 01 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2