اعضای هیات علمی

آرش بهرامی

آرش بهرامی

آرش بهرامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161115217
اتاق: 636
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

 

دکترا: انستیتو پلی‌تکنیک ویرجینیا، آمریکا، 1391

 

زمینه‌های پژوهشی: دینامیک، ارتعاشات، سیستم‌های غیرخطی، نظریه‌ آشوب

 

 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی احمدخانی شبیه سازی ومقایسه شاخص های رفتار آشوبناک در مدل های دینامیکی سرطان کارشناسی ارشد
علی بوذری تحلیل، طراحی و شبیه‌سازی یک ویلچر نیمه‌الکتریکی کارشناسی
محمد عرفانی متین پروژه کارشناسی
سیدنیما اعتمادی تحلیل تنشهای ناشی از اثرات جزر و مدی در کره زمین کارشناسی
مصطفی قنبری کوچکسرائی بهبود عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت غیرتماسی با استفاده از تشدیدهای ترکیبی و همزمان کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی محمودی تحلیل دینامیک غیر خطی میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت غیر تماسی با تحریک همزمان چند مود ارتعاشی کارشناسی ارشد
سارا طهماسیان کمینه کردن لغزش دندانه ها در چرخ دنده های ساده کارشناسی
علی طرلانی بریس تحلیل دینامیکی یک سیستم روتور یاتاقان در شرایط کاری پایا و گذرا و بهینه سازی ضرایب دینامیکی یاتاقان ها به منظور بهبود رفتار ارتعاشی کارشناسی ارشد
محمد احدی نژاد Dynamic Analysis and Optimization for Improving Vibration Conditions of Vertical Rotary Shell کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
علی احمدخانی شبیه‌سازی و مقایسه شاخص‌های رفتار آشوبناک در مدل‌های دینامیکی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
صادق اسکندریان بررسی پدیده تشدید داخلی در میکروسکوپ با نیروی اتمی در مود غیر تماسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
شقایق یحیایی Nonlinear dynamics and chaos analysis of a composite beam embedded with shape memory alloys کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
سیدمهدی طاهری بررسی فرکانس های طبیعی و شکل مودهای سازه های با اتصالات پیچی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اشکان مهدیزاده تحلیل دینامیک غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت کوپلینگ خمشی-پیچشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
امین یوسف پور Piezomagnetoelastic Vibration Energy Harvesting with Multi-Frequency Excitation کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/25
آرش ابراهیمیان برداشت انرژی ارتعاشی از پیکره‌بندی پیزومگنتوالاستیک در رژیم‌های آشوبناک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/23
شادی حداد مدل سازی و کنترل ارتعاشات میکروتیر مخروطی پیزوالکتریک با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی مرتبه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
محمد صفی خانی محمودی تحلیل دینامیک غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت غیر تماسی با تحریک همزمان چند مود ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات پیشرفته 8106010 3 01 هرهفته (10:30 - 11:45) | هرهفته (10:30 - 11:45) - ترم اول 1402
مدار و ماشین های الکتریکی 8106029 3 01 | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1402
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
دینامیک 8106116 4 02 | هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1402
دینامیک ماشین 8106121 3 02 | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مکانیک سیالات 2 8106024 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مکانیک سیالات 2 8106024 1 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مکانیک سیالات 2 8106024 1 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مکانیک سیالات 2 8106024 1 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مکانیک سیالات 2 8106024 1 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
ارتعاشات مکانیکی 8106007 3 01 | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1402
مبانی الکترونیک 8106035 3 02 | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1402
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
دینامیک 8106116 4 01 هرهفته (10:30 - 12:30) | هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2