اعضای هیات علمی

آرش بهرامی

آرش بهرامی

آرش بهرامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161115217
اتاق: 636
پست الکترونیکی: 

 

دکترا: انستیتو پلی‌تکنیک ویرجینیا، آمریکا، 1391

 

زمینه‌های پژوهشی: دینامیک، ارتعاشات، سیستم‌های غیرخطی، نظریه‌ آشوب

 


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احدی نژاد تحلیل دینامیکی و بهینه سازی جهت بهبود شرایط ارتعاشی پوسته ی دوار عمودی کارشناسی ارشد
علی احمدخانی شبیه سازی ومقایسه شاخص های رفتار آشوبناک در مدل های دینامیکی سرطان کارشناسی ارشد
آرش ابراهیمیان برداشت انرژی ارتعاشی از پیکره بندی پیزو مگنتو الاستیک در رژیم های آشوبناک کارشناسی ارشد
محمد عرفانی متین پروژه کارشناسی
سیدنیما اعتمادی تحلیل تنشهای ناشی از اثرات جزر و مدی در کره زمین کارشناسی
محمدجواد کریمی طراحی ساخت و کنترل یک شناور ساز مغناطیسی کارشناسی
فاطمه کاظمی ثابت مطالعه دینامیکی شکل اثر ذرات صلب در حرکت تجمعی در داخل کانال دکتری
حامد رابط بررسی و آنالیز طرح جدید زیردریایی و شبیه سازی دینامیکی آن در نرم افزار ABAQUS کارشناسی
سیدمهدی طاهری بررسی فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای سازه های با اتصالات پیچی کارشناسی ارشد
سارا طهماسیان کمینه کردن لغزش دندانه ها در چرخ دنده های ساده کارشناسی
میلاد وحیدیان استخراج الگوهای چروکیدگی پوسته نرم در اثر رشدِ مقید دکتری
محمد احدی نژاد Dynamic Analysis and Optimization for Improving Vibration Conditions of Vertical Rotary Shell کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
علی احمدخانی شبیه‌سازی و مقایسه شاخص‌های رفتار آشوبناک در مدل‌های دینامیکی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
صادق اسکندریان بررسی پدیده تشدید داخلی در میکروسکوپ با نیروی اتمی در مود غیر تماسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
شقایق یحیایی Nonlinear dynamics and chaos analysis of a composite beam embedded with shape memory alloys کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
سیدمهدی طاهری بررسی فرکانس های طبیعی و شکل مودهای سازه های با اتصالات پیچی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اشکان مهدیزاده تحلیل دینامیک غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت کوپلینگ خمشی-پیچشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
امین یوسف پور Piezomagnetoelastic Vibration Energy Harvesting with Multi-Frequency Excitation کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/25
آرش ابراهیمیان برداشت انرژی ارتعاشی از پیکره‌بندی پیزومگنتوالاستیک در رژیم‌های آشوبناک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/23
شادی حداد مدل سازی و کنترل ارتعاشات میکروتیر مخروطی پیزوالکتریک با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی مرتبه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
محمد صفی خانی محمودی تحلیل دینامیک غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در حالت غیر تماسی با تحریک همزمان چند مود ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات پیشرفته 8106010 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:45) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:45) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
دینامیک 8106116 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1400/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1400
دینامیک 8106116 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1400/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
ارتعاشات پیشرفته 8106010 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:45) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:45) 1399/11/20 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
دینامیک 8106116 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/10/27 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
ارتعاشات پیشرفته 8106010 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:45) 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 01 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 02 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 03 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8106016 1 04 نامشخص ترم اول 1398
دینامیک 8106116 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1