در پاسخ به دعوت واحد بین‌الملل دانشکده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و به‌منظور برقراری تعاملات علمی و بین‌المللی با کشورهای دوست، سفیر محترم جمهوری سنگال در جمهوری اسلامی ایران، آقای سالیو نیانگ دینگ و هیئت همراه، روز شنبه مورخ 1400/3/22 در دانشکده‌ی مهندسی مکانیک حضور پیدا کردند. علاوه‌بر ایشان، آقایان دکتر سعد بوسو، معاون محترم سفیر سنگال، دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دکتر کارن ابری‌نیا، رئیس دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دکتر علیرضا جلالی، مدیر بین‌الملل دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دکتر محمد مکملی، مشاور بین‌الملل پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر علیرضا ریاسی، معاون پژوهشی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دکتر امیر نجات، مدیر گروه تبدیل انرژیِ دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، و سرکار خانم عمیدی، کارشناس بین‌الملل دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، در این جلسه حضور یافتند.

در ابتدا، آقای دکتر ابری‌نیا ضمن خوش‌آمدگویی به سفیر محترم و سایر شرکت‌کنندگان از برگزاری این جلسه با هدف توسعه‌ی روابط علمی، فرهنگی، و صنعتی دو کشور ابراز خرسندی کردند. سپس آقای دکتر مکملی مدیر بین‌الملل پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به معرفی پردیس پرداختند و رتبه‌ی اول آن در ایران و جایگاه ممتازش را در منطقه یادآورد شدند. آقای دکتر سلطانی نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این‌گونه جلسات آمادگی برقراری روابط علمی، فرهنگی، و صنعتی پردیس دانشکده‌های فنی را با جمهوری سنگال اعلام نمودند.

پس از آن، آقای دکتر ابری‌نیا ضمن معرفی کامل دانشکده‌ی مهندسی مکانیک و ارائه‌ی توانمندی‌های واحدهای گوناگون آن، آمادگی کامل این دانشکده را برای مشارکت در کلیه‌ی زمینه‌های علمی، پژوهشی، و صنعتی؛ جذب دانشجو؛ تبادل استاد؛ برگزاری وبینار، سمینار، و کنفرانس؛ برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و صنعتگران؛ و انجام پروژه‌های صنعتی اعلام کردند.

در پایان، سفیر محترم جمهوری سنگال ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه آمادگی و علاقمندی خود را برای تقویت روابط این کشور با دانشگاه تهران، دانشکده‌ی فنی، و دانشکده‌ی مهندسی مکانیک جهت بهره‌مندی طرفین از توانمندی‌های علمی، فرهنگی، و صنعتی اعلام کردند. ایشان همچنین از آزمایشگاه‌ها وکارگاه‌های برگزیده‌ی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک بازدید کردند.