پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده توسط واحد بین الملل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با تعدادی از دانشگاه‌های عراق جهت بازدید از این دانشکده و امکانات آن و همچنین برگزاری جلسه‌ای مشترک به منظور تفاهم در زمینه‌های تبادل دانشجو، استاد، و عقد قراردادهای علمی، اقتصادی و صنعتی با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی عراق، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ 21/9/1400 و از ساعت12:30 در اتاق کنفرانس دانشکده مهندسی مکانیک برگزار گردید. در این جلسه آقایان دکتر سلطانی ریاست دانشکدگان فنی، دکتر ابری‌نیا ریاست دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر مکملی مشاور بین الملل دانشکدگان فنی، دکتر جلالی نماینده بین الملل دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر آیتی معاون مالی و اداری دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر ریاسی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک حضور داشتند. همچنین در این نشست آقایان دکتر امجد مظفر رایزن محترم فرهنگی کشور عراق، دکتر عبدالمحسن ناجی رییس دانشگاه فنی الوسطی، دکتر وضاح التمیمی معاون رییس دانشگاه فنی الوسطی، دکتر عامر الساعدی رییس کالج فنی مهندسی دانشگاه البلد و دکتر مهدی الحکیم مسئول هماهنگی‌ دانشگاه فنی الوسطی با دانشگاه‌های ایران حاضر بودند.

آقای دکتر سلطانی ضمن خوش آمدگویی به مسئولین دانشگاه‌های الوسطی و البلد و رایزن محترم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی عراق، همکاری‌های علمی دانشگاه تهران با دانشگاه‌های مختلف عراق را امری همیشگی برشمردند و بر آمادگی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برای عقد قراردادهای علمی، پژوهشی و ‌صنعتی تاکید ورزیدند.

سپس آقای دکتر مکملی مشاور بین الملل دانشکدگان فنی نیز به معرفی این دانشکدگان پرداختند و آماری از تعداد دانشجویان، دانشکدهها، آزمایشگاه‌ها وتوانمندی‌های دانشکدگان فنی ارائه کردند.

در ادامه آقای دکتر ابری‌نیا ضمن خوش آمدگویی به مسئولین محترم دو دانشگاه عراقی به معرفی کامل امکانات و توانایی‌های دانشکده مهندسی مکانیک پرداختند و انجام هرگونه همکاری آموزشی، پژوهشی و صنعتی بین این دانشگاه و دانشگاه‌های عراق را از اهداف خود بیان کردند.

اقای دکتر ناجی ریاست محترم دانشگاه فنی الوسطی عراق ضمن ابراز خشنودی و تشکر بابت برگزاری این جلسه، در ابتدا به معرفی دانشگاه فنی الوسطی اقدام پرداختند. ایشان همچنین ابراز تمایل نمودند تا با استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های بالای دانشگاه تهران، امکان ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه عراقی فراهم گردد.

دکتر الساعدی رییس دانشگاه بلد نیز ابتدا به معرفی این دانشگاه پرداختند و ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این جلسه اعلام  آمادگی نمودند تا در زمینه‌های اعزام دانشجو، تبادل استاد و اعزام استاد برای فرصت مطالعاتی با دانشکدگان فنی دانشگاه تهران همکاری نمایند.  

این جلسه پس از صرف ناهار و بازدید هیات عراقی از تعدای از آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک در ساعت 4 بعد از ظهر به پایان رسید.