اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 71 از 71 نتیجه
از 2
 
کبری قرئلی

کبری قرئلی 

استادیار
شماره تماس: 61114022
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
مراد کریم پور

مراد کریم پور 

استادیار
شماره تماس: 02161115290
اتاق: 630
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد کهربائیان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
فرشاد کوثری

فرشاد کوثری 

استاد
شماره تماس: 02161115224
اتاق: 810
پست الکترونیکی: 
سید مهدی گنجیانی

سید مهدی گنجیانی 

شماره تماس: 02161115249
اتاق: 642
پست الکترونیکی: 
محمد محجوب

محمد محجوب 

استاد
شماره تماس: 02161114035
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل معصومی

ابوالفضل معصومی 

شماره تماس: 02161115219
اتاق: 612
پست الکترونیکی: 
مهدی مقیمی زند

مهدی مقیمی زند 

استادیار
شماره تماس: 02161114807
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید مینوچهر (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رمضانعلی مهدوی نژاد

رمضانعلی مهدوی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 02161115243
اتاق: 608
پست الکترونیکی: 
مریم مهنما

مریم مهنما 

استادیار
شماره تماس: 02161114019
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
محمود موسوی مشهدی

محمود موسوی مشهدی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161115233
اتاق: 806
پست الکترونیکی: 
محمدحسن نائی

محمدحسن نائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084021
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
امیر نجات

امیر نجات 

دانشیار
شماره تماس: 02161115269
اتاق: 632
پست الکترونیکی: 
امیر فرهاد نجفی

امیر فرهاد نجفی 

دانشیار
شماره تماس: 02182085238
اتاق: 633
پست الکترونیکی: 
فرشید نجفی

فرشید نجفی 

استادیار
شماره تماس: 02161115261
اتاق: 638
پست الکترونیکی: 
محمدعلی نظری

محمدعلی نظری 

استادیار
شماره تماس: 02161115237
اتاق: 617
پست الکترونیکی: 
سیداحمد نوربخش

سیداحمد نوربخش (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161114032
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
احسان هوشفر

احسان هوشفر 

شماره تماس: 02161115253
اتاق: 818
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 71 از 71 نتیجه
از 2