اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 71 نتیجه
از 2
 
change-logo

تقی ابتکار (مرحوم)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کارن ابری نیا

کارن ابری نیا 

استاد
شماره تماس: 02161115226
اتاق: 610
پست الکترونیکی: 
سیدموسی آیتی

سیدموسی آیتی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115220
اتاق: 619
پست الکترونیکی: 
پوریا احمدی

پوریا احمدی 

استادیار
شماره تماس: 02161115223
اتاق: 631
پست الکترونیکی: 
محمدعلی اخوان بهابادی

محمدعلی اخوان بهابادی 

استاد ممتاز
شماره تماس: 02161115240
اتاق: 809
پست الکترونیکی: 
علیرضا آرائی

علیرضا آرائی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115239
اتاق: 609
پست الکترونیکی: 
مهدی اشجعی

مهدی اشجعی 

استاد
شماره تماس: 02161115234
اتاق: 807
پست الکترونیکی: 
وحید اصفهانیان

وحید اصفهانیان 

استاد
شماره تماس: 02161114031
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
اصغر افشاری

اصغر افشاری 

دانشیار
شماره تماس: 02161115225
اتاق: 614
پست الکترونیکی: 
وحید بازارگان

وحید بازارگان 

استادیار
شماره تماس: 02161114012
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
مصطفی باغانی

مصطفی باغانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115221
اتاق: 815
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم بشارتی گیوی

محمدکاظم بشارتی گیوی (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115235
اتاق: 626
پست الکترونیکی: 
آرش بهرامی

آرش بهرامی 

استادیار
شماره تماس: 02161115217
اتاق: 636
پست الکترونیکی: 
علی پرویزی

علی پرویزی 

استادیار
شماره تماس: 61115253
اتاق: 624
پست الکترونیکی: 
change-logo

نصراله تابنده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
جمال تیمورنژاد

جمال تیمورنژاد (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده جعفری

آزاده جعفری 

استادیار
شماره تماس: 021611114037
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
علیرضا جلالی

علیرضا جلالی 

استادیار
شماره تماس: 61115232
اتاق: 623
پست الکترونیکی: 
change-logo

غفار جهانگیری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدفرشید چینی

سیدفرشید چینی 

دانشیار
شماره تماس: 61115277
اتاق: 622
پست الکترونیکی: 
محسن حامدی

محسن حامدی 

استاد
شماره تماس: 02161115255
اتاق: 611
پست الکترونیکی: 
محمد جعفر حداد

محمد جعفر حداد 

دانشیار
شماره تماس: 02161115258
اتاق: 631
پست الکترونیکی: 
احسان حسینیان

احسان حسینیان 

استادیار
شماره تماس: 61114024
اتاق: 304
پست الکترونیکی: 
مجتبی حقیقی یزدی

مجتبی حقیقی یزدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115228
اتاق: 634
پست الکترونیکی: 
قدرت الله حمزه نوا

قدرت الله حمزه نوا 

مربی
شماره تماس: 02161115231
اتاق: 605
پست الکترونیکی: 
پدرام حنفی زاده

پدرام حنفی زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161115299
اتاق: 816
پست الکترونیکی: 
علیرضا دانش مهر

علیرضا دانش مهر 

دانشیار
شماره تماس: 02161115241
اتاق: 606
پست الکترونیکی: 
محمد رضا ذاکر زاده

محمد رضا ذاکر زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161115262
اتاق: 639
پست الکترونیکی: 
علیرضا ریاسی

علیرضا ریاسی 

دانشیار
شماره تماس: 82085215
اتاق: 607
پست الکترونیکی: 
عباس راستگوقمصری

عباس راستگوقمصری 

استاد
شماره تماس: 02161115222
اتاق: 805
پست الکترونیکی: 
محمدحسن رحیمیان

محمدحسن رحیمیان (مرحوم)

استاد
شماره تماس: 02161115230
اتاق: 635
پست الکترونیکی: 
مهرداد رئیسی دهکردی

مهرداد رئیسی دهکردی 

استاد
شماره تماس: 02161115250
اتاق: 616
پست الکترونیکی: 
بهرنگ سجادی

بهرنگ سجادی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115244
اتاق: 613
پست الکترونیکی: 
ناصر سلطانی

ناصر سلطانی 

استاد
شماره تماس: 02161114036
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
مسعود شریعت پناهی

مسعود شریعت پناهی 

استاد
شماره تماس: 02161115252
اتاق: 615
پست الکترونیکی: 
حسین شکوهمند

حسین شکوهمند (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161114029
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
کیوان صادقی

کیوان صادقی 

استاد
شماره تماس: 61115227
اتاق: 808
پست الکترونیکی: 
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115236
اتاق: 628
پست الکترونیکی: 
علی صدیقی

علی صدیقی 

استادیار
شماره تماس: 61115246
اتاق: 604
پست الکترونیکی: 
مقداد صفاری پور

مقداد صفاری پور 

استادیار
شماره تماس: 02161115271
اتاق: 812
پست الکترونیکی: 
مجید صفرآبادی فراهانی

مجید صفرآبادی فراهانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115259
اتاق: 640
پست الکترونیکی: 
علی اصغر عطائی

علی اصغر عطائی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115251
اتاق: 618
پست الکترونیکی: 
محمد رضا فراهانی

محمد رضا فراهانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161115256
اتاق: 817
پست الکترونیکی: 
قادر فرجی

قادر فرجی 

دانشیار
شماره تماس: 61115266
اتاق: 637
پست الکترونیکی: 
قادر قربانی اصل

قادر قربانی اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 71 نتیجه
از 2