معاونت پژوهشی: وظایف و اهداف

معاونت پژوهشی با همراهی شورای پژوهش و بین الملل دانشکده (متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، روسا/ معاونین موسسات پژوهشی و قطب ها، مدیر امور بین الملل و 5 نفر از اعضای هیات علمی با انتخاب شورای دانشکده و یا شورای عمومی) در جهت توسعه فعالیت­های پژوهشی تلاش می­کنند. اهم وظایف و اهداف معاونت پژوهشی عبارتند از:

1- تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشکده در حوزه پژوهش های کاربردی، بنیادی، فن آوری، کارآفرینی، نوآوری و حوزه ارتباطات بین المللی

2- همکاری در تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشکده مربوطه در حوزه های مزبور

3- بررسی راهکارهای موجود برای ترغیب همکاران به توسعه روابط با صنایع و نهادهای مختلف داخل و خارج

4- دعوت از مسئولین سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای شرکت در جلسات شورا به منظور شناسایی راهکارهای مناسب برای توسعه همکاری های فیمابین

5- بررسی وضعیت آزمایشگاههای دانشکده و تدوین سازوکار مناسب در جهت روندسازی استفاده از امکانات پژوهشی هر دانشکده (نظیر ازمایشگاه ها مراکز محاسبات پر سرعت و ...) توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان

6- شناسایی روشهای جذب بودجه و کمک های مالی از مراکز و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی برای افزایش بهره وری آزمایشگاههای دانشکده مربوطه

7- برنامه ریزی برای مشارکت فعالانه دانشکده مربوطه در مناسبت های مختلف پژوهشی (نظیر جشنواره پژوهش دانشگاه، جشنواره بین الملل دانشگاه، نمایشگاه دوسالانه دانشگاه تهران، نمایشگاه سالانه وزارت علوم)

8- بررسی و تصویب درخواست های پژوهشی و بین الملل دانشکده مربوطه و ارجاع آنها به ستاد معاونت پژوهشی/ امور بین الملل (همچون تائید ماموریت ها، سفرهای علمی، ماموریت های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، و طرح های جامع بنیادی و طرح های کاربردی)

9- ساماندهی، یکپارچه سازی، و ارتقاء میزان بهره وری گروههای پژوهشی، قطب ها، و نشریات دانشکده مربوطه    

10- ارائه پیشنهادات برای تحکیم و گسترش همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی داخل و خارج از کشور 

11- برقراری ارتباط بین‌ دانشکده مربوطه با واحد بین الملل پردیس فنی در ارتباط‌ با انجام همکاری های برون‌ مرزی

12- پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشکده در مجامع و شبکه های علمی بین المللی، معرفی دوره ها و بورس های خارج از کشور به اساتید و دانشجویان دانشکده مربوطه بر اساس ضوابط موجود

13- زمینه سازی و ارتباط با صنایع کاربردی در حوزه فعالیت های دانشکده مربوطه جهت تقویت حوزه کارآموزی و یا فعالیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صنعت در هنگام تحصیل

14- تدوین دستورالعمل های لازم و نظارت و رسیدگی به رعایت اخلاق پژوهشی در دانشکده مربوطه

15- بررسی ظرفیت ها و تلاش در جهت افزایش مشارکت در حمایت و یا برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر کارن ابری نیا- دکتر علیرضا ریاسی- دکتر مهدی اشجعی- دکتر مهرداد رئیسی- دکتر مجید صفر آبادی- دکتر وحید اصفهانیان- دکتر محسن نظری- دکتر مجید بنی اسدی- دکتر قادر فرجی- دکتر فرشید چینی