پروژه دانشجویی بازیافت قوطی آلومینیومی

13 آبان, 1397

این رویداد به همت دکتر علیرضا صادقی به جهت ترغیب دانشجویان به ساخت و تولید مکانیزم هایی جهت بازیافت قوطی های آلومینیومی، برگزار شد. هدف از این پروژه ، افزایش توانایی دانشجویان در پروسه های طراحی و ساخت و همچنین ترغیب به کار تیمی در میان آنان بود.

در این رویداد ۱۲ تیم دانشجویی از دانشکده مهندسی مکانیک شرکت کردند . همچنین این پروژه توسط پارک علم وفناوری دانشگاه تهران حمایت گردید که به این سبب مبلغ ۵ میلیون ریال به تیم برتر که به واسطه آراء دانشجویان انتخاب شده بود ، تعلق می گیرد.

امید است این پروژه و این رویداد کوچک ، زمینه ای باشد به جهت افزایش انگیزه دانشجویان برای همکاری و افزایش ارتباط میان صنعت و دانشگاه.

همچنین از اساتید محترم ، جناب آقایان دکتر نایی ، دکتر راستگو ، دکتر فرجی ، دکتر دانش مهر و همچنین دکتر شریعت پناهی ، به سبب حمایت معنوی و همیاری دانشجویان صمیمانه سپاس گزاریم.