مصاحبه با دکتر ابری نیا – قسمت سوم

13 آبان, 1397

سلام به همه ی دوستان

در آخرین قسمت مصاحبه ، دکتر ابری نیا درباره ی علل مهاجرت دانشجویان ، علت های ایجاد یأس در دانشجویان مهندسی و روش های ایجاد کسب و کار با ما صحبت خواهند کرد .
امیدوارم لذت ببرید
با ما همراه باشید