مصاحبه با دکتر ابری نیا – قسمت دوم

13 آبان, 1397

شنوندگان عزیز ، سلام!

در دومین قسمت پادکست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دکتر ابری نیا در مورد ساز و کارهای علمی و آموزشی دانشگاه، از جمله انجمن های علمی ،سیستم آموزشی و اختلاف اساتید در ارائه ی دروس صحبت می کنند.