مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیرمخرب دانشکده مهندسی مکانیک

13 آبان, 1397

مرکز پژوهش کاربردی جوش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی جهت سازماندهی فعالیت های پژوهشی صنعتی راه اندازی گردید. اهداف در نظر گرفته شده برای این مرکز در سه گروه پژوهش کاربردی, آموزش تخصصی و ارائه خدمات آزمایشگاهی دسته بندی شده است.

مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون­های غیرمخرب دانشکده مهندسی مکانیک در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری حضور یافت. این مرکز از دستگاه جدید اندازه­گیری تنش­های پسماند با قابلیت کارکرد صنعتی رونمایی کرد. این محصول حاصل سه سال کار تحقیقاتی و صنعتی آقای مهندس مجید فرهنگ تحت راهنمایی دکتر محمدرضا فراهانی می­باشد که موفق به کسب امتیاز TRL 8 از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گردیده است. لازم به ذکر است محصول ارائه شده کلیه الزامات استاندارد ASTM E 837 را پاس کرده و تست و کالیبراسیون آن مطابق با این استاندارد با موفقیت انجام شده است.