عقد قرارداد همکاری بین انجمن مهندسی مکانیک ایران و انگلستان

13 آبان, 1397

انجمن مهندسی مکانیک ایران به ریاست آقای دکتر حائری یزدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در پایان تابستان امسال با حضور در مقر انجمن مهندسی مکانیک انگلستان در شهر لندن قرارداد همکاری دوجانبه رد و بدل نمودند.

هدف از عقد این قرارداد ایجاد بستری برای همکاری های بیشتر بین دو انجمن در زمینه معرفی رشته مهندسی مکانیک، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی مشترک میباشد.

به گفته آقای دکتر حائری یزدی در زمان عقد این قرارداد، با توجه به سابقه تاریخی و قدمت انجمن مهندسی مکانیک انگلستان بعنوان اولین انجمن مهندسی مکانیک دنیا و همچنین رتبه سوم ایران در تربیت مهندسین بعد از آمریکا و روسیه این همکاری میبایست بسیار پیش از این شکل میگرفته است.

جهت مطالعه خبر قرارگرفته بر روی سایت انجمن مهندسین مکانیک انگلستان اینجا را کلیک کنید