سخنرانی دکتر حائری یزدی در بیست و پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک

13 آبان, 1397

بیست و پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک در روز سه شنبه مورخ ۱۲ اردیبشت ۹۶ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در اولین روز این همایش دکتر حائری یزدی – رئیس انجمن مهندسان مکانیک – سخنرانی کردند.

ایشان به موضوعاتی از قبیل کارآفرینی، اشتغال زایی و چالش های پیش روی جامعه مهندسی پرداختند. در زمینه کارآفرینی ایشان به خطر سوق دادن دانش آموختگان کم تجربه به سمت کارآفرینی اشاره کردند و گفتند: اگر امروز با انبوهی از دانش آموختگان بیکار مواجه هستیم، در آینده ممکن است با انبوهی از دانش آموختگان بیکار و ورشکسته مواجه شویم که فاجعه ای بزرگتر است.

ایشان همچنین در زمینه ی اشتغال زایی، به چالش های جدید مدل کنونی که همان ایجاد شغل توسط دولت و سپس استخدام نیروی کار مناسب است، اشاره کردند. از جمله ی این چالش ها افزایش سالیانه ی دانش آموختگان دانشگاهی و همزمانی آن با عدم توانایی دولت در استخدام این حجم نیرو در کنار کم توان بودن صنعت کشور است که بحران اشتغال را تشدید کرده است.

دکتر حائری یزدی با اشاره به سیاست گذاری های نادرست در عرصه آموزش عالی طی سالیان گذشته که منجر به افزایش تعداد دانش آموختگان و تشدید بیکاری شده است، یکی از رسالت های دانشگاه ها را تربیت دانش آموختگانی توانا و قابل برای فضای فعلی کسب و کار کشور دانستند و گفتند جامعه ی دانشگاهی باید با پرورش نیروی خلاق و خوش فکر در کنار آموزش کارآفرینی و چالش ها و مشکلات آن، بخشی از دانش آموختگان را به سمت نوآوری در عرصه صنعت و خدمات سوق دهد زیرا در غیر این صورت، دانشگاه اعتبار خود را در اذهان عمومی جامعه از دست خواهد داد.

در ادامه ایشان به چالش های ۱۰ سال آینده ی جامعه ی مهندسی پرداختند، این چالش ها شامل موضوعاتی چون بحران آب، بحران انرژی، آلودگی هوا ، محیط زیست و… هستند. ایشان خاطر نشان ساختند که بی تفاوتی به این چالش ها و تحولات، لطمه های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در ادامه دو مقوله ی رقابتی شدن صنایع و جهانی شدن آنها که در دو دهه ی اخیر مطرح شده است و مستلزم ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه است را مطرح کردند و گفتند این دو ویژگی که پیشران اقتصاد در این دو دهه هستند دانشگاه ها را نیز تحت تاثیر قرار داده اند.

در پایان به چالش های آموزش مهندسی و ایجاد تحول و تغییر در آن اشاره شد و از بروکراسی های پیچیده به عنوان عامل طاقت فرسا شدن این مسائل یاد شد. ایشان منشا این تغییرات را جهانی شدن و رقابتی تر شدن صنایع دانستند. از میان مشکلاتی که به آنها اشاره شد می توان از عدم ارتباط پژوهش های دانشگاهی با نیاز ها و مشکلات کشور و افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی نام برد. در پایان، ایشان تاکید کردند : صنایع برای بقا نیازمند ورود به فضای رقابتی هستند و البته این مهم تنها با تکیه بر یک بخش دانشگاهی قوی و ایجاد پیوند ساختاری بین نیازهای صنعت و دانشگاه میسر خواهد شد.