بازدید هیات فرانسوی از پروژه‌‌های غزال و سورنا

13 آبان, 1397

هیاتی ۶ نفره از اتاق بازرگانی و صنایع استان شمال فرانسه به ریاست آقای Luc DOUBLET ، رئیس بین الملل این اتاق ، جهت بازدید از پروژه های ماشین خورشیدی غزال ۳ و روبات انسان نمای سورنا و ملاقات با آقایان دکتر ابری نیا و دکتر یوسفی کما در تاریخهای ۱۰ و ۱۱ خرداد ماه از دانشکده مهندسی مکانیک بازدید خواهند نمود.

اتاق بازرگانی و صنایع استان شمال فرانسه همکاریهای تنگاتنگی با فعالان اقتصادی محلی و شرکای تحقیق و نوآوری دارد. که از آن میان می توان از Eura Technologies نام برد، اکوسیستمی که به صنعت دیجیتال اختصاص داده شده و پارک فناوری به مساحت ۱۵۰۰۰۰ متر مربع در شهر لیل را به خود اختصاص داده و یکی از پویاترین اکوسیستمها در اروپاست که موفق شده تا دنیای کار آفرینی، پژوهش و آموزش عالی در زمینه نوآوری را در یک مکان منحصربفرد گرد هم آورد. به عنوان مثال در رویکرد French Tec، این اکوسیستم زادگاه Lille Franch Tech ، یکی از برجسته ترین مراکز دیجیتال فرانسه است. Eura Technologies میزبان فعالان اقتصادی بزرگی چون IBM، Cap Gemini است و کارآفرینان را از مرحله فکر تا مرحله توسعه بین المللی با گذر از فاز تعجیل در شراکت با موسسات آموزش عالی همراهی میکند.