افتخاری دیگر برای دانشکده مهندسی مکانیک

13 آبان, 1397

در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران که مراسم اختتامیه آن صبح روز دوشنبه ۲۲ آذرماه برگزار شد، دانشکده مهندسی مکانیک با کسب ۳ عنوان در جشنواره درخشید.
آقای دکتر قادر فرجی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه انتخاب گردیدند. همچنین طرح پژوهشی آقای دکتر کیوان صادقی به عنوان طرح پژوهشی نمونه و دکتر عقیل یوسفی کما حائز دستاورد پژوهشی ویژه دانشگاه تهران شدند.