فایل‌ها

عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
دستیار آموزشی 72.67 kB pdf لینک دانلود
فرم تسویه با استاد راهنما 220.67 kB doc لینک دانلود
فرم تعیین موضوع و استاد راهنما 34.30 kB doc لینک دانلود
فرم تغییر استاد راهنما 217.60 kB doc لینک دانلود
فرم درخواست آموزشی 35.87 kB docx لینک دانلود
فرم درخواست اضافه سنوات 65.02 kB doc لینک دانلود
فرم صورتجلسه و گواهی دفاع پایان نامه 49.30 kB docx لینک دانلود
فرم کمیسیون پزشکی 128.00 kB doc لینک دانلود
فرم اعلام کفایت و تایید پایان نامه 200.29 kB docx لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد 1.97 MB pdf لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
گزیده مقررات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد 122.83 kB pdf لینک دانلود