دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمد محجوب

  • کنترل سیستمهای دینامیکی
  • نویز و ارتعاش
  • مکاترونیک و رباتیک
  • سیستمهای اندازه گیری
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

رشته مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک دانشگاه واترلو - کانادا
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب