دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمدرضا حائری یزدی

  • شبیه سازی، طراحی، ساخت و کنترل سیستم های دینامیکی
  • تحقیق، طراحی و ساخت رباتها با ساختمان موازی، سری، مدولار، رباتهای متحرک جهت اتوماسیون فرآیندهای صنعتی
  • تحلیل و مدلسازی سیستم های دینامیکی با کاربرد در صنایع مختلف، تحقیق و توسعه روش های کنترل مدرن، طراحی کنترلرها با پایه های تطبیقی، بهینه، خطی و غیر خطی با کاربرد صنعتی

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک (کنترل رباتیک)، دانشگاه ایمپریال کالج لندن، انگلستان
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب

  • 1. “Combined Intelligent Control (CIC): An Intelligent ِDecision Making Algorithm”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2007.
  • 2. “Minimization of power losses in hybrid electric vehicles in view of the prolonging of battery life”, Journal of Power Sources, 2009.
  • 3. “Feed-forward modelling and fuzzy logic based control strategy for powertrain efficiency improvement in a parallel hybrid electric vehicle”, Applied Mathematical Modelling, 2009.
  • 4. “Optimal Tuning of PID Controllers Using Artificial Bee Colony Algorithm”, IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics-AIM 2010.
  • 5. “Design of an anti-lock regenerative braking system for a series hybrid electric vehicle, Int. Journal of Automotive Engineering”, 2011.
  • 6. “Fuzzy Logic Based Impedance Control to Monitor on Torque under Impulsive Loading”, Journal of Applied Mechanics and Materials, 2011.
  • 7. “Multi-Objective no-wait flowshop scheduling problems: models and algorithms”, Int. Journal of Production Research, 2011.