دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

علی صدیقی

  • کنترل
  • دینامیک
دانشکده فنی دانشگاه تهران - ساختمان قدیم مهندسی مکانیک

مسیر آکادمیک

1379
مهندسی مکانیک، طراحی جامدات - دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی
1381
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد
1389
مهندسی مکانیک، مکاترونیک - دانشگاه تگزاس ای اند ام
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
  • مکاترونیک
  • سیستم‌های اندازه‌گیری و آزمایشگاه
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب

  • K. Li, A. Sadighi, and Z. Sun, “Active motion control of a hydraulic free piston engine,” IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 19, no. 4, pp. 1148–1159, Aug. 2014.
  • A. Sadighi and W.-J. Kim, “Adatptive-neuro-fuzzy-based sensorless control of a smart-material actuator,” IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 16, no. 2, pp. 371–379, Apr. 2011.
  • A. Sadighi and W.-J. Kim, “Sensorless control of a novel linear magnetostrictive motor,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 2, pp. 736–743, Mar/Apr. 2011.
  • W.-J. Kim and A. Sadighi, “Novel low-power linear magnetostrictive actuator with local three-phase excitation,” IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 15, no. 2, pp. 299–307, Apr. 2010.