دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

علیرضا آرائی

 • پروژهای طراحی و ساخت در زمینه ابزار دقیق - بازرسی و نظارت در زمینه جوش

مسیر آکادمیک

مکانیک - طراحی جامدات - دانشگاه تهران
کارشناسی
مکانیک - طراحی جامدات - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
مکانیک در ساخت تولید- دانشگاه پلی تکنیک ورشو
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • مبانی جوشکاری
 • روشهای تولید
 • فرایندهای مونتاژ
کارشناسی ارشد
 • جوشکاری پیشرفته

مقالات منتخب

 • 1. "Diffusion bonding of 410 stainless steel to copper with nickel interlayer", Materials Characterization, 2010 (61) 626-634
 • 2. “An Investigation to the Diffusion Bonding Characteristics of 410 S. St/Cu with Ni Interlayer”, Journal of Materials Science and Technology, 2010, 26(2), 163-169
 • 3. “Room temperature mechanical properties of thermomechanically processed Thixocast A356 aluminium alloy”, Journal of Alloys and Compounds, 2009 (477) 250–255
 • 4. "Characteristics of diffusion bonding between Martensitic Stainless Steel and Nickel in form of coating and foil", Journal of Materials Engineering and Performance, 2009, 10.1007/s11665-9581-9
 • 5. “Joining of Ag/Cu Couple by Isothermally Solidification during Diffusion-Induced Bonding”, Submitted for Welding Journal, 2010
 • 6. "بررسی تعمیر پره های توربین گازی با استفاده از روش اتصال فاز مایع گذرا (TLP)"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه‌های حرارتی ایران، 1389، تهران
 • 7. "تاثیر میان لایه نیکل بر خواص مکانیکی اتصالات جوش نفوذی مس به فولاد زنگ نزن 410 مورد استفاده در ساخت یاتاقان های توربین گازی"، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، 1389، تهران