دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سید موسی آیتی

 • شناسایی سیستم و کنترل تطبیقی.
 • روشهای تشخیص عیب و کنترل مقاوم در برابر عیب.
 • کنترل سیستم های اتفاقی و هایبرید (شامل سیستم های سوییچینگ و سیستم های پرید ) و کاربردهای آنها در تحلیل سیستم های مختلف.
 • ابزاردقیق و روشهای کنترل و اتوماسیون صنعتی.
 • خودروی برقی و خورشیدی، خودروی هیبرید، ایستگاه شارژ خودروی برقی.
 • تحلیل و کنترل سیستم های آشوبی و کاربردهای آن در کنترل و همزمان سازی سیستم های الکتریکی و مکانیکی.
 • طراحی، ساخت و کنترل سیستم های مکانیکی و الکتریکی.
خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهارن

مسیر آکادمیک

دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی برق - کنترل
کارشناسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، مهندسی برق - کنترل
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، مهندسی برق – کنترل
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • مکاترونیک
 • کنترل اتوماتیک
 • ابزاردقیق و سیستمهای اندازه‌گیری
 • کنترل صنعتی
 • مبانی مهندسی برق
کارشناسی ارشد
 • سیستم های کنترل تطبیقی
 • شناسایی سیستم
 • سیستم های کنترل غیرخطی
 • ابزاردقیق پیشرفته

مقالات منتخب

 • M. Jokar, M. Ayati, A. Yousefi-Koma, and H. Basaeri, “Experiment-based hysteresis identification of a shape memory alloy–embedded morphing mechanism via stretched particle swarm optimization algorithm,” Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 28, no. 19, pp. 2781-2792, 2017.
 • M. Roozegar, M. Ayati, and M. J. Mahjoob, “Mathematical modelling and control of a nonholonomic spherical robot on a variable-slope inclined plane using terminal sliding mode control,” Nonlinear Dynamics, vol. 90, no. 2, pp. 971–981, 2017.
 • M. A. Tofigh, M. Mahjoob, and M. Ayati, “Dynamic modelling and nonlinear tracking control of a novel modified quadrotor,” International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 28, no. 2, pp. 552-567, 2017.
 • M. Roozegar, M. J. Mahjoob, and M. Ayati, “Adaptive estimation of nonlinear parameters of a nonholonomic spherical robot using a modified fuzzy-based speed gradient algorithm,” Regular and Chaotic Dynamics, vol. 22, no. 3, pp. 226-238, 2017.
 • M. Ayati, M. Alwan, X. Liu, and H. Khaloozadeh, “State estimation of stochastic impulsive system via stochastic adaptive impulsive observer,” Asian Journal of Control, vol. 18, no. 2, pp. 514-526, March 2016.
 • M. Ayati, F. R. Salmasi, “Fault detection and approximation for a class of linear impulsive systems using sliding-mode observer,” International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 29, no. 11, pp. 1427-1441, DOI: 10.1002/acs.2553, 2015.
 • 1. S. Aliakbari, M. Ayati, J. H. S. Osman, Y. M. D. Sam, “Second-order adaptive robust sliding mode fault-tolerant control in combined cycle power plants,” Applied Thermal Engineering, Vol. 50, pp. 1326-1338, 2013.
 • 2. M. Ayati, “Adaptive fuzzy control of nonlinear in parameters chaotic systems via improved speed gradient method,” Circuits, Systems, and Signal Processing, DOI: 10.1007/s00034-011-9357-y.
 • 3. M. Ayati and H. Khaloozadeh, “Designing a novel adaptive impulsive observer for nonlinear continuous systems using LMIs,” IEEE Transaction on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 59, no. 1, pp. 179-187, January 2012.
 • 4. M. Ayati, H. Khaloozadeh, and X. Liu, “Synchronizing chaotic systems with parametric uncertainty via a novel adaptive impulsive observer,” Asian Journal of Control, vol.13, no. 6, pp. 809-817, November 2011.
 • 5. M. Ayati, S. Baromand, and H. Khaloozadeh, “New scheme for discrete observer design with estimation error covariance assignment,” International Journal of System Science, vol. 41, no. 11, pp. 1369-1381, November 2010.
 • 6. M. Ayati and H. Khaloozadeh, “A stable chaos synchronization scheme for nonlinear uncertain systems,” IET Control Theory and Applications, vol. 4, no. 3, pp. 437-447, March 2010.
 • 7. M. Ayati and H. Khaloozadeh, “A stable adaptive synchronization scheme for uncertain chaotic systems via observer,” Journal of Chaos Solitons and Fractal, vol. 42, pp. 2473-2483, November 2009.
 • 8. M. Ayati and A. Khaki-Sedigh, “Adaptive control of nonlinear in parameters chaotic system based on Lyapunov exponents placement,” Journal of Chaos Solitons and Fractal, vol. 41, pp. 1980-1986, August 2009.