دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

جمال تیمورنژاد

 • طراحی و ساخت ماشین آلات
 • تریبولوژی

مسیر آکادمیک


کارشناسی
1365
فوق لیسانس مکانیک (طراحی جامدات)
کارشناسی ارشد
1388
مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • طراحی اجزای ماشین 1
 • طراحی اجزای ماشین 2
 • علم مواد
 • کارگاه های جوشکاری
 • ورق کاری و ماشین افزار
کارشناسی ارشد
 • تریبولوژی

مقالات منتخب

 • 1. “Experimental investigation of onion ring structure formation in friction stir butt welds of copper plates produced by non-threaded tool pin”, Science and Technology of Welding and Joining, Vol: 2, Issue: 1362-1718, Pages: 166-170, (2010).
 • 2. "طراحی و ساخت پیچ و مهره قدرت سرعت بالا با استفاده از پیوست الدهام و مهره ای ازجنس پلی اتیلن دارای چگالی بالا"، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-بیرجند، (1387).
 • 3. “On the formation of onion-ring structure in friction stir butt welds of copper plates produced by non-threaded tool pin”, International Congress on Welding and Joining IIWC2009, 30 Nov.-3 Dec., Tehran-Iran, (2009).
 • 4. "بررسی خواص مکانیکی جوشکاری همزنی اصطکاکی ورق های نازک غیر همجنس مس-برنج"، سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید-ICME2011، دانشکد مهندسی مکانیک-پردیس دانشکده های فنی مهندسی-دانشگاه تهران، شمارة مقاله: 3165، (1390).
 • 5. “On the origin of onion-ring structure in friction stir welding”, 3rd International and 12th National Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2011), December 27-29, Tehran-Iran, Paper No. 3502, (2011).
 • 6. “Flow Visualization in Friction Stir Butt Weld of Copper Plates”, 3rd International and 12th National Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2011), December 27-29, Tehran-Iran, Paper No. 3501, (2011).