انجمن مهندسی مکانیک ایران به ریاست آقای دکتر حائری یزدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در پایان تابستان امسال با حضور در مقر انجمن مهندسی مکانیک انگلستان در شهر لندن قرارداد همکاری دوجانبه رد و بدل نمودند.

هدف از عقد این قرارداد ایجاد بستری برای همکاری های بیشتر بین دو انجمن در زمینه معرفی رشته مهندسی مکانیک، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی مشترک میباشد.

به گفته آقای دکتر حائری یزدی در زمان عقد این قرارداد، با توجه به سابقه تاریخی و قدمت انجمن مهندسی مکانیک انگلستان بعنوان اولین انجمن مهندسی مکانیک دنیا و همچنین رتبه سوم ایران در تربیت مهندسین بعد از آمریکا و روسیه این همکاری میبایست بسیار پیش از این شکل میگرفته است.

جهت مطالعه خبر قرارگرفته بر روی سایت انجمن مهندسین مکانیک انگلستان اینجا را کلیک کنید