انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشکده فنّی دانشگاه تهران موفق شد در هشتمین جشنواره ملی حرکت دو عنوان “برترین انجمن علمی کل کشور” و “انجمن علمی برگزیده کل کشور در فعالیت‌های آموزشی” را به دست آورد.

جشنواره ملی حرکت هر ساله با هدف ایجاد همگرایی میان انجمن‌های علمی دانشجویی و فراهم‌نمودن بستر همفکری جهت ارتقای سطح فعالیت‌های این تشکل دانشجویی به ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. انجمن‌های علمی در این جشنواره که در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می‌گردد، در آیتم‌های مختلفی همچون آموزش، پژوهش، نشریات، اختراع و ابتکار، کارآفرینی و… به رقابت می‌پردازند. همچنین هر ساله عنوان “انجمن علمی برگزیده” به عنوان باارزش‌ترین عنوان جشنواره به برترین انجمن علمی دانشگاه و کشور که در کلیه بخش‌ها فعال بوده و عملکرد چشمگیری داشته اعطا می‌گردد.

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشکده فنّی دانشگاه تهران موفق شد در هشتمین جشنواره ملی حرکت در سطح دانشگاهی سه عنوان “انجمن علمی برگزیده دانشگاه تهران”، “انجمن علمی برگزیده در فعالیت‌های آموزشی” و “انجمن علمی برگزیده در ابتکار و نوآوری” را به خود اختصاص دهد. این انجمن در مرحله کشوری و در رقابت با ۷۰۰ انجمن علمی دیگر (که برگزیدگان سایر دانشگاه‌های کشور بودند) موفق گردید عناوین “انجمن علمی برگزیده کل کشور” و “انجمن علمی برگزیده در فعالیت‌های آموزشی” را به خود اختصاص دهد. گفتنی است این نخستن بار در ادوار این جشنواره می‌باشد که یک انجمن بیش از یک عنوان ملی را در یک دوره کسب می‌کند. همچنین کسب پنج عنوان برگزیده در مجموع دو مرحله برای نخستین بار در دانشگاه تهران به نام این انجمن ثبت گردید.

همچنین گفتنی است دانشگاه تهران در این دوره از جشنواره ملی حرکت به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد، سه عنوان برگزیده (که دو عنوان آن متعلق به انجمن علمی مهندسی مکانیک می‌باشد) و سه عنوان قایل تقدیر به دست آورده و در مقایسه با سایر دانشگاه‌های کشور عملکرد درخشانی را به ثبت رسانده‌است.

هیات رئیسه، اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران کسب این موفقیت ها را که نشان از تلاش و پشتکار اعضای انجمن علمی این دانشکده می باشد، تبریک عرض نموده و برای این دانشجویان پرتلاش آرزوی توفیق روز افزون دارد.