دانشکده مهندسی مکانیک و شرکت رشد و توسعه صنعت پارس در تاریخ ۱۸/۵/۹۴ با حضور آقای دکتر سلطانی رئیس دانشکده و آقای مهندس توکلیان مدیرعامل شرکت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء نمودند. بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین توافق نمودند تا در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی در حوزه‌های مرتبط با تحقیقات و طراحی انواع سیستم های تبرید با یکدیگر همکاری نمایند. همچنین بر اساس این تفاهمنامه، شرکت رشد و توسعه صنعت پارس سیستم خنک کننده مورد نیاز مرکز ابررایانش سیمرغ را طراحی و به دانشکده مهندسی مکانیک اهدا خواهد نمود.