دانشکده مهندسی مکانیک و شرکت سوئدی TD Rail & Industry در تاریخ ۱۴/۴/۹۴ تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء نمودند. بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین توافق نمودند تا در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی در حوزه‌های مرتبط با تحقیقات، طراحی و آزمون ناوگان حمل و نقل ریلی شامل انواع لکوموتیو، واگن‌های مترو، واگن EMU و DMU، واگن‌های مسافری و باری، واگن‌های پرسرعت و دیگر وسائط نقلیه ریلی و زیرمجموعه‌های اصلی آن با یکدیگر همکاری نمایند.