دکتر کارن ابری نیا استاد دانشکده مکانیک
کارن ابری نیا

دانشکده ما دارای سوابق و دستاوردهای ارزشمندی در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. تعداد زیادی از همکاران هیأت علمی این دانشکده، به پاس فعالیت‌های شایان خود جوایزی را...

علیرضا صادقی

...

قادر فرجی

...

دکتر پرویزی استاد دانشکده مکانیک
علی پرویزی

...