دکتر مراد کریم پور
مراد کریم‌پور

...

دکتر نظری استاد دانشکده مکانیک
محمد علی نظری

...