مهندسی پزشکی

 

 

گرایش بایومکانیکبایومکانیک شاخه‌ای از مهندسی مکانیک است که در آن سیستم‌ها و مکانیزم‌های زیستی از منظر قوانین حاکم بر علم مکانیک مورد مطالعه قرار می‌گیرند تا شناخت ما از محیط اطرافمان، موجودات زنده، مکانیزم‌های طبیعی و بدن خودمان کامل‌تر شود. از کاربردهای این گرایش می‌توان به ساخت اعضای بدن و شبیه‌سازی مکانیزم‌های زیستی اشاره کرد.

 

فهرست درس های دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک

فهرست درس های دوره دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک