کانون خانه و دانشگاه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران ، در نظر دارد : طراحی آرم – لوگو ( نشانه گرافیکی) خود را به مسابقه بگذارد .

علاقمندان می توانند ، طرح های پیشنهادی خود را بر روی کاغذ گلاسه A4 حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری به دفتر دانشکده مهندسی مکانیک ، تحویل و یا به نشانی kanoon.me@ut.ac.ir ایمیل نمایند

ویژگی های آرم — لوگو :

۱) توجه به مهمترین اهداف کانون خانه و دانشگاه و از جمله: ایجاد ، تقویت و تحکیم رابطه بین خانواده ، دانشجو و دانشگاه.

۲) حتی الامکان ، بیان مفاهیم : « دانشگاه – دانشجو – خانواده » در طرح

۳) اختصاص لوگو به « دانشکده مکانیک » و« دانشگاه تهران »

۴) رعایت زیبایی در عین سادگی.

۵) استفاده صحیح از رنگ ( حتی الامکان تک رنگ .)

۶) دارای ثبات فرم و شکل در ابعاد مختلف .( کوچک یا بزرگ کردن طرح ، لطمه ای به آن نزند .)

۷) ماندگاری در ذهن و قدیمی نشدن به مرور زمان .

۸) همه منظوره بودن ( هم در ابعاد مختلف وهم به صورت حجمی قابل استفاده باشد .)

۹) تمایز با سایر آرم ها و لوگوها ( پرهیز از کپی و یا استفاده از سایر آرم ها )

۱۰) درج سال تاسیس کانون ( ۹۴ )

به طرح برگزیده که توسط کارشناسان و شورای کانون انتخاب می شود ؛ هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد .

کانون خانه و دانشگاه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران