لیست کارگاه های پیشنهادی آذر ماه ۹۶

کتابخانه پردیس ۲ فنی

سرفصل  ها

شهریه دانشجویان دانشگاه تهران با تخفیف ۵۰%

نام مدرس

زمان

نام دوره

ردیف

۱٫تببین مفهوم تحقیق و پژوهش ۲٫معرفی مقالات علمی-پژوهشی و کنفرانسی وisi  ۴٫ نحوه انتخاب مجله جهت ارسال مقاله و …..

۴۰۰،۰۰۰ ریال

جناب آقای مهندس حسین ایزدی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تهران،داور مجلات

چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱

ساعت ۱۳ الی ۱۷

و پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲

ساعت ۹ الی ۱۳

کارگاه نگارش مقالات علمی-پژوهشی وisi۱
۲۰۰،۰۰۰ریال

جناب آقای مهندس ملاجان

دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه تهران

چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸

 ساعت ۱۳ الی ۱۷

تحلیل داده های آماری توسط نرم افزار spss۲

۲۰۰،۰۰۰ ریال

سرکار خانم مهندس فتاحی(دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس)

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۰۹

ساعت ۱۴ الی ۱۸

اکسل مقدمانی۳
۲۰۰،۰۰۰ ریال

سرکار خانم مهندس فتاحی(دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس)

پنج شنبه ۹۶/۰۹/۱۶

ساعت ۱۴ تا ۱۸

اکسل پیشرفته

۴

۱٫معرفی ساختار یک گزارش ۲٫آیین علامت گذاری فارسی

۳٫ تهیه یک فایل جامع در قالب نرم افزار ورد ۴٫ نرم افزارendnote

۲۰۰،۰۰۰ ریالجناب آقای مهندس حسین ایزدی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تهران،داور مجلات

چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲

ساعت ۱۳ الی ۱۷

ساختار بندی و آماده سازی متون پروژه ،سمینار و

پایان نامه

۵

 

متقاضیان جهت پیش تبت نام حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۸/۱۵ به بخش امانت کتابخانه پردیس ۲ فنی مراجعه نموده و یا درخواست خود را به ایمیل

 ارسال نمایند.englib2@ut.ac.ir

قابل ذکر است شهریه دوره ها برای متقاضیان غیر از دانشگاه تهران بدون تخفیف و دوبرابر محاسبه خواهد شد.