قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي

مهلت تحویل فرم اعلام وصول پروژه‌كارشناسي (فرم شماره دو) چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱  و  زمان دفاع از پایان نامه ۹۶/۱۱/۱۸ می باشد. بنابراین لطفا (فرم شماره دو) خود را به همراه پرینت ایمیل ارسالی به اساتید گروه داوری، به دفتر معاونت (خانم زنجانی) تحویل دهید.

 

 

معاونت دانشكده مهندسي مكانيك

۱۳۹۶/۹/۱۲