قابل توجه دانشجویان گرامی

 

درس استاتیک پیش نیاز درس دینامیک می باشد، لذا کلیه دانشجویان ملزم به رعایت این امر می باشند.

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۹۷/۰۷/۰۳