آگهی دفاع از پروژه کارشناسی در تابستان ۹۷

 

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي

 

مهلت تحویل فرم اعلام وصول پروژه‌كارشناسي (فرم شماره دو) در ترم تابستان، چهارشنبه ۹۷/۰۶/۱۷  و زمان دفاع از پایان نامه ها ۹۷/۰۶/۲۴ تا ۹۷/۰۶/۲۶ (طبق برنامه زمان بندی) می باشد. بنابراین لطفا فرم کامل شده  شماره دو خود را به همراه پرینت ایمیل ارسالی به اساتید گروه داوری تا تاریخ فوق، به دفتر معاونت (خانم زنجانی) تحویل دهید.

 

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی