با سلام

لیست جدید اساتید راهنما را میتوانید از اینجا دریافت کنید :‌ اساتید راهنما بهمن ۹۶

برنامه دروس ارائه شده نيمسال دوم ۹۷-۹۶ را میتوانید از اینجا دریافت کنید: برنامه دروس ارائه شده نيمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی نيمسال دوم ۹۷- ۹۶ كارشناسي را میتوانید از اینجا دریافت کنید:برنامه هفتگی نيمسال دوم ۹۷- ۹۶ كارشناسي

برنامه امتحانات پايان ترم کارشناسی نيمسال دوم ۹۷-۹۶ را میتوانید از اینجا دریافت کنید: برنامه امتحانات پايان ترم کارشناسی نيمسال دوم ۹۷-۹۶