اطلاعیه های مربوط به انتخاب واحد و آزمون جامع آبان ماه دکتری از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

 

اطلاعیه آموزشی آبان ماه

اطلاعیه آزمون جامع آبان‌ ماه