بسمه تعالی

داوطلبان گرامی

درصورتی که مایلید در مصاحبه دکترای مهندسی مکانیک در دانشکده فنی دانشگاه تهران (در روز ۹ تیرماه ۹۷) شرکت نمائید، لطفاً مدارک زیر را تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ از طریق پست الکترونیکی به نشانی norouz@ut.ac.ir  ارسال نمائید (موضوع ایمیل “ارسال مدارک داوطلب دکتریباشد). عدم ارسال مدارک تا تاریخ فوق به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه خواهد بود. ضمناً درصورت وجود هرگونه سئوال دراین خصوص می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن ۸۸۳۳۷۱۲۳ تماس بگیرید.

  1. تصویر هر مدرکی که نشان دهنده معدل کتبی دیپلم متوسطه باشد
  2. تصویر کارنامه مقطع کارشناسی
  3. تصویر آخرین کارنامه مقطع کارشناسی ارشد (تا تاریخ ارسال مدارک)
  4. تصویر صفحه اول مقالات ژورنالی و کنفرانس، چاپ و یا پذیرش شده
  5. کتب تألیفی و ترجمه (جلد کتاب و یا صفحه شناسنامه)
  6. مدرک زبان (در صورت وجود)

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران