بسمه تعالی

دانشگاه تهران

پرديس دانشکده‌های فنی

دانشكده مهندسی مكانيك

جلسه سمینار پژوهشی دوره دکترا

گروه طراحی کاربردی(جامدات)

عنوان:

طراحی فرآیند و قالب دوربری دقیق به کمک کامپیوتر با هدف بهینه‌سازی سطح برش

دانشجو:

رامین قضاوی

استاد راهنما:

دکتر محسن حامدی دکتر ناصر سلطانی

زمان: چهارشنبه ۳۰/۰۳/۱۳۹۷  ، ساعت۱۴:۰۰

مكان: کلاس ۲۰۶

شرکت کلیه دانشجویان دکترای گرایش مربوطه از تمام ورودی ها در این جلسه الزامی است