از این پس آیین نامه ها مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی در بخش آموزش => فرم های آموزشی قابل دریافت است همچنین میتوانید آنها را از لینک های زیر دریافت نمایید:‌

آیین نامه کارشناسی‌ارشد وزارت علوم          دریافت کنید

آیین نامه دکتری وزارت علوم                     دریافت کنید

دستورالعمل تمدید سنوات دکتری              دریافت کنید